αναλαμβανουμε
  • Ηλεκτρομυογραφική εξέταση άνω και κάτω άκρων (ΗΜΓ)
  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ)

Οι εξετάσεις και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνονται από ιατρό νευρολόγο.

Δευτέρα 7:30 - 19:00
Τρίτη 7:30 - 19:00
Τετάρτη 7:30 - 19:00
Πέμπτη 7:30 - 19:00
Παρασκευή 7:30 - 19:00