αναλαμβανουμε
  • Triplex / Υπερηχογράφημα καρδιάς
  • Τεστ κοπώσεως
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
  • Holter ρυθμού

 

Στο καρδιολογικό τμήμα του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ πραγματοποιείται έλεγχος για αθλητικές δραστηρίοτητες – σχολείο

Δευτέρα 7:30 - 19:00
Τρίτη 7:30 - 19:00
Τετάρτη 7:30 - 19:00
Πέμπτη 7:30 - 19:00
Παρασκευή 7:30 - 19:00