Προληπτικος ελεγχος Check Up

Βασικό Check Up 40€

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρiα
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Σίδηρος
 • SGOT Tρανσαμινάση (AST)
 • SGPT τρανσαμινάση (ALT)
 • γ-GT
 • GPK
 • Γενική ούρων

Full Check Up 90€

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Γγλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • LDH
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • CPK
 • SGOT Tρανσαμινάση (AST)
 • SGPT τρανσαμινάση (ALT)
 • γ-GT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • ΤΚΕ
 • Κ – Κάλιο
 • ΝΑ-  Νάτριο
 • Γενική ούρων

Check Up Έλεγχος Θυρεοειδούς 60€

 • Τ3
 • Τ4
 • TSH
 • Anti TPO
 • Anti TG
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Δευτέρα 7:30 - 19:00
Τρίτη 7:30 - 19:00
Τετάρτη 7:30 - 19:00
Πέμπτη 7:30 - 19:00
Παρασκευή 7:30 - 19:00